Midlertidig logo
 
Meny
Kart


Beliggenhet
Sentral beliggenhet ca 21 km syd for Geilo
Klikk på kartet

Oversiktskart
28. juli 2004

 

Kartet over viser hyttetomtenes sentrale beliggenhet, på høyden mellom Dagali og Skurdalen - kun 21 km syd for Geilo.
Fantasisk utsikt mot Hallingsakrvet og mot Dagalifjell.

Ved å klikke innenfor den røde ringen som angir tomteområdet kommer du til planorådet med tomtedetaljer.

 
 
 
Nordre Aasberg
3580 Geilo
Tlf. 32 09 37 62
Epost:nordre.aasberg@c2i.net
Mob: Emil Steira 92 45 45 74
Mob: Gerd Aasberg 92 29 52 03